Förändringar kring hjälp med inköp till riskgrupper i Sala

Nu får man inte längre hjälp av Frivilliga resursgruppen (FRG) med inköp. Taltidningen har ringt upp Salas beredskapssamordnare Rickert Olzon för att ta reda på varför.