Visit Hallstahammar

Näringslivet och besöksnäringen i Hallstahammar har lanserat en hemsida på Internet som ska stärka kommunens attraktivitet. Taltidningen har ringt upp destinationsutvecklaren Mari Högkvist.