Informationsträff i Götlunda

Onsdagen den 3 maj informerar Leader Mälardalen Götlundaborna om sin verksamhet. Taltidningen har ringt upp Maja Cardell i Leader Mälardalen.