Vill du påverka framtidens hälso- och sjukvård

Nu startar Region Västmanlands invånardialog om Nära vård. Taltidningen har träffat regionens ordförande för invånardialog, Robert Lennes.