Covid-19 läget den 24 maj

Färre patienter på Västmanlands sjukhus och en lägre smittspridning i länet. Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.