Västanviks folkhögskola

En folkhögskola där alla använder teckenspråk. Taltidningen träffade på några studenter då de besökte synhjälpmedelsutställningen synexpo i Borlänge.