Lönepolicy – Region Västmanland

På regionstyrelsens senaste möte handlade en av punkterna om regionens lönepolicy, en fråga som blev återremitterad på det senaste regionfullmäktigemötet. Taltidningen har träffat det ansvariga regionrådet för att höra om de lyckats komma överens.