Vårens verksamhet i SRF Köping-Kungsör

I vår är gamla såväl som nya medlemmar i Synskadades Riksförbund välkomna att ta del av ett antal trevliga aktiviteter i lokalföreningen SRF Köping-Kungsörs regi. Här intervjuas föreningens ordförande Margareta Söderlund.