Anhörigstöd i Västerås

Anhörigkonsulenten mona Eriksson berättar om olika sorters anhörigstöd; och om ett kommande vårprogram med trevliga gruppaktiviteter i Anhörigcentrums regi.