Upprustning av Kvarnparken – Köping

Nu har man startat arbetet med att rusta upp de västra delarna av Kvarnparken. Taltidningen har ringt upp Frida Nordlund som är landskapsarkitekt och projektledare för upprustningen.