Sätra – Västerås

”En varierad och grön stadsdel.” Så beskriver planarkitekten Marie Malmström den nya stadsdelen Sätra, som beräknas vara färdigbyggd år 2035.