Uppföljning covid-19 den 27 april

Har det skett någon förändring under den senaste veckan? Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.