Läget på Västmanlands sjukhus 24 april

Hur ser det ut med personal och vårdplatser nu och framöver inom regionen. Taltidningen har träffat Liselott Sjöqvist, sjukhusdirektör Västmanlands sjukhus.