Ungdomsfullmäktige i Köping

I Ungdomsfullmäktige får kommunens ungdomar chansen att komma med åsikter kring de beslut som fattas i kommunen. Här intervjuas ungdomslotsen Lisa Lassbo.