Arbogas budget

På kommunfullmäktiges sammanträde den 26 augusti beslutades om den strategiska och ekonomiska planen för 2022–2024, kommunens budget. Taltidningen har träffat kommunstyrelsens ordförande, Jonna Lindman Moderaterna.