Trygghetsskapande arbete i Fagersta

I Fagersta har man under flera år haft ett strukturerat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Taltidningen har ringt upp Annika Hedberg, social hållbarhetsstrateg i Fagersta.