Beställningscentralen för färdtjänst och sjukresor

Vad händer när du har beställt en färdtjänst- eller sjukresa? Taltidningen har besökt Kollektivtrafikförvaltningens beställningscentral och intervjuat arbetsledaren Bjarne Holmberg.