Trygghet och säkerhet i Köping

Trots nya trygghetsskapande åtgärder minskar den upplevda tryggheten bland Köpingsborna. Det visar en rapport från Sveriges Kommuner och Regioner i samarbete med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Roger Eklund, ordförande i Brottsförebyggande Rådet i Köping, berättar om rapporten.