Medicintekniska produkter del 9

Dagens avsnitt i serien om Medicintekniska produkter handlar det om negativ händelse och avvikelsehantering. Taltidningen har som vanligt träffat författaren Mattias Derneborg.