Tommys berättelser del 1: Kuppen

Taltidningens reporter Tommy Pihl berättar om några spännande upplevelser som han har fått tack vare sitt idrottsintresse. Idag handlar det om varför idrotten har kommit att spela en så stor roll i hans liv.