Invigning av faunapassage

Vad är en faunapassage och varför bygger man en sådan? För att ta reda på mer om det fanns Taltidningen på plats då man invigde en faunapassage i Västerås centrum.