Tillförordnad teamledare på Norbergs bibliotek

Under hösten är Cecilia Andersson tillförordnad teamledare på Norbergs bibliotek. Taltidningen har ringt upp henne.