Tillförordnad områdeschef i Hallstahammar

Hallstahammars kommun rekryterar en ny områdeschef inom äldreomsorgen. Taltidningen har ringt upp den tillförordnade områdeschefen Paolo Sandbom.