Teknikutveckling inom rörelserehabilitering

Vad är ett exoskelett och hur kan vi använda ny teknik för att möta dagens och morgondagens utmaningar? Taltidningen har träffat innovationskoordinatorerna Annika Kärnsund och Mattias Derneborg.