Hyrpersonal

Region Västmanland har som mål att bli oberoende av hyrpersonal i vården. Taltidningen har träffat det ansvariga regionrådet, Lena Johansson (S), för att fråga hur det går.