Syntolkad kultur i Västmanland

Under hösten har det hittills arrangerats två syntolkade evenemang. Hur ser det ut senare i höst och till våren? Taltidningen har intervjuat Lotta Wedérus, enhetschef Kulturutveckling och ansvarig för den syntolkade kulturen.