En stödinsats i Hallstahammar dras in

Ända sen i mars, då coronautbrottet var ett faktum, har de Hallstabor som är i en riskgrupp kunnat ta hjälp av kommunens frivilliga resursgrupp för att genomföra sina inköp, men snart dras den satsningen in. Kommunens näringslifschef Madeleine Ahlquist förklarar varför.