Synskadade instruktörer sökes

Nu har du chansen att utbilda dig till instruktör inom området krisberedskap för att sedan föra dina kunskaper vidare till andra med synnedsättning. Här intervjuas Åsa Lagerberg på Sveriges Civilförsvarsförbund  och Arne Jungelin på Synskadades Riksförbund.