Covid-19 läget den 5 februari

Utökad smittspårning i skola och arbetsliv trots färre Covid-19 patienter på Västmanlands sjukhus. Taltidningen har intervjuat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.