Syn- och hörselinstruktören – Fagersta

Hur kommer Fagerstas Syn- och hörselinstruktör Päivi Viitanen arbeta under jul och nyårshelgerna. Taltidningen har ringt upp henne.