Med färdtjänsten i fokus

Just nu driver Synskadades Riksförbund en kampanj med fokus på vardagen för synskadade färdtjänstresenärer; och din åsikt är viktig. Här intervjuas SRF:s intressepolitiske handläggare Jimmy Pettersson.