Svidande kritik

Fenomenet att kommuner säljer egendom för att sedan hyra tillbaka på långtidskontrakt är ingenting ovanligt. Västerås stads revisorer har granskat det så kallade Rocklundaavtalet, där Västerås kommun gjort just detta, och funnit stora brister. Taltidningen har intervjuat revisionens ordförande Asta Matikainen Lecklin.