Covid-19 läget den 15 oktober

Ökande smitta i Sverige och Världen. Kronprinsessan Viktoria besökte länet och fick information om läget i Västmanland. Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.