Strömsholms Kanal

Strömsholms kanal fått medel av Riksantikvarieämbetet för att göra förbättringsarbeten av vallar kring kanalen. Taltidningen har ringt upp Carina Janzon, Strömsholms Kanalbolags VD.