Sala Kommun fyller jämnt

Trots att Sala Kommun – så som vi känner den – i år uppnår den aktningsvärda åldern 50 år tonas firandet ner till förmån för ett annat jubileum som inträffar år 2024. Det berättar Kommunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo.