Stora Rytterne Kyrkoruin

Ett av de äldsta kristna minnesmärkena i Västmanland som idag räknas som fornminne. Taltidningen har gjort ett besök tillsammans med byggnadsantikvarien Cecilia Lagerfalk-Rooth, Länsstyrelsen Västmanland.