Läkemedelsförsörjningen i Egen regi

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västmanland har beslutat att ha lagerhanteringen av läkemedel på Västmanlands sjukhus. Taltidningen har träffat Karl-Johan Lindner, verksamhetschef Enheten för sjukvårdsfarmaci.