Sömnmedel

Nu förändras rekommendationerna i läkemedelslistan gällande sömnmedel. Taltidningen har träffat Inge Eriksson, överläkare och ordförande i läkemedelskommittén Västmanland, för att prata om sömnmedel.