Regionfullmäktige den 16 februari

På det senaste fullmäktigemötet, det sista att genomföras på Aros Congress center, tog man bland annat beslut om att höja patientavgifterna. Ett möte där man lagt ner stor möda på att få det så smittsäkert som möjligt. Taltidningen har träffat regionfullmäktiges ordförande Andreas Weiborn (M).