Sjukvården i Västmanland sex månader senare

I mars månad kom pandemin till Västmanland. Taltidningen har träffat Västmanlands hälso- och sjukvårdsdirektör Håkan Wittgren för att fråga hur läget är idag.