Höstblommor i Arboga

Varje höst och vår planterar kommunen blommor på Arbogas gator och torg. Taltidningen har ringt upp trädgårdsingenjören Marina Glimsholt för att fråga vad som planterats nu.