Salberga utvecklas

Inom en snar framtid kommer Salbergaanstalten i Sala att vara en av Sveriges största kriminalvårdsanstalter. Taltidningen har ringt upp Kommunstyrelsens ordförande Amanda Lindblad (S).