Renovering av talböcker i Västerås

Talboksfodralen på Västerås stadsbibliotek kommer att ändra utseende. Taltidningen har intervjuat socialbibliotekarien Annika Algroth.