Säkerhetsnålen

På oktober månads fullmäktigesammanträde så delades region Västmanlands patientsäkerhetspris ut. Taltidningen har träffat vinnarna.