Covid-19 och säsongsinfluensan

Nu, 29 oktober, toppar Västmanland listan i antal smittade av Covid-19 i Sverige. Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.