Regionstyrelsen

På det senaste sammanträdet så fanns det sex personer på plats i mötesrummet, de övriga deltog via internet. Taltidningen har träffat regionstyrelsens ordförande Denise Norström (S).