Regionfullmäktige i november och december

Ett annorlunda fullmäktige, eller rättare sagt flera fullmäktigemöten. Taltidningen har träffat regionfullmäktiges ordförande Andreas Weiborn(M) för att ta reda på mer.