Regionplan och budget

I förra veckan höll de tre styrande partierna en presskonferens där de presenterade budgeten för 2021 och regionplanen för 2021 – 2023. Taltidningen fanns på plats och intervjuade Denise Norström (S), Lina Eriksson (L) och Barbro Larsson (C).