Covid-19 läget den 5 november

En kraftig ökning av smittspridningen i länet och landet. Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.