Regionfullmäktiges ordförande Andreas Weiborn

Taltidningen har träffat Sveriges yngsta regionfullmäktigeordförande, Moderaten Andreas Weiborn. Vi har bland annat frågat hur han ser på sin roll som ordförande och hur han ser ut.